Navigáció átugrása.

Kölcsönzés

 • A kölcsönzés feltétele a beiratkozás.
 • Kölcsönözhető a könyvtár állományában megtalálható bármely, korlátozás alá nem eső dokumentum magyar, angol, francia, német, orosz stb. nyelven.
 • A Könyvtár nem kölcsönözhető gyűjteményrésze
 • periodikum (kurrens és retrospektív)
 • régi könyvek gyűjteménye (1851 előtti kiadások)
 • szakdolgozat (kivéve a bíráló tanár saját bírálatú szakdolgozatát)
 • helyismereti gyűjtemény
 • CD-ROM, DVD-ROM
 • hanglemez
 • számítógépes szoftver, adatbázi
 • Korlátozottan kölcsönözhető az olvasótermi dokumentumállomány.
 • A könyvtár minden további gyűjteményrésze kölcsönözhető:
 • éjszakára (zárás előtt egy órával vihető el, és másnap 10.00 óráig kötelező visszahozni)
 • hétvégére
 • három napra
 • egy hétre
 • két hétre
 • négy hétre
 • A kölcsönzés időtartama függ a dokumentum típusától, tartalmától és példányszámától.
 • A kölcsönzés időtartamáról az olvasó szóbeli és írásbeli tájékoztatást kap.
 • A kölcsönözhető könyvek mennyisége (egy időben, részlegenként):
 • oktatónál, dolgozónál 15 db dokumentum,
 • hallgatónál 5 db dokumentum,
 • külső könyvtárhasználónál 3 db dokumentum.
 • A kölcsönözni kívánt dokumentumot a szabadpolcról kiválogatva vagy a raktárból kérőlappal lehet kölcsönözni. A Könyvtár az igényelt dokumentumot kérőlappal a raktárból vagy a többi szakrészlegből rendelkezésére bocsátja, vagy azonnal pontos felvilágosítást ad rendelkezésre bocsátásának időpontjáról.
 • Előjegyzett dokumentumról a Könyvtár értesíti a könyvtárhasználót.
 • Egyszerre legfeljebb 5 kérőlapot adhat le egy olvasó.
 • Szakdolgozat esetében egyszerre csak 1 kérőlapot adhat le egy olvasó.
 • A kérések leadásánál és teljesítésénél figyelembe kell venni a munkaszüneti napokat, és a könyvtár nyitva tartását.
 • A kölcsönzött dokumentumok visszajuttatása:
 • A kikölcsönzött dokumentumokat az olvasónak minden külön értesítés nélkül vissza kell juttatnia a megadott határidőre a Könyvtárba. Ennek elmulasztása esetén a késedelmes olvasókat a Könyvtár levélben emlékezteti a lejárati határidőre. Felszólítástól függetlenül a lejárat napjától életbe lép a késedelmi díj számlálása.
 • Az olvasó köteles a késedelmi díjat megfizetni.
 • A késedelmi díj mértékét a fenntartó állapítja meg.
 • Nem kölcsönözhet az a könyvtárhasználó, akinek dokumentum- vagy késedelmidíj-tartozása van.
 • Háromszori késedelem után megszűnik az olvasó könyvtári tagsága.
 • Ha a főiskolával hallgatói jogviszonyban álló könyvtárhasználó figyelmeztetés ellenére a szabályzatnak rendszeresen nem tesz eleget, a könyvtár főigazgatója fegyelmi eljárást kezdeményezhet ellene