Általános információk

Munkatársak   
Gál Tibor (tibor.gal@ektf.hu), Kun Zsuzsanna (zsu.kun@ektf.hu), Fülep Ádám (fulep@ektf.hu)
Elérhetőség
Líceum, 211-es és 212-es terem
Bejárat: 212-es terem
Tel.: 36/520-400 (2198)  
Nyitva tartás
Hétfőtől péntekig: 7.30 - 18 óra.
A nyitvatartás a szorgalmi időszakra vonatkozik, az ettől eltérő nyitvatartási rendről a könyvtári hírekben tájékozódhat a honlapunkon. A 211-es és a 212-es terem tanteremként és oktatói szobaként is szolgál. Ha a teremben órát tartanak, akkor onnan könyvet nem tudunk kiadni. A korlátozott nyitvatartás miatt a nyelv- és irodalomtudományi gyűjteményben (214-es terem) tartunk ügyeletet.  
Gyűjtemény
Könyvtártudomány, bibliográfiák. Helyismereti és helytörténeti kiadványok. Intézménytörténeti művek, főiskolai évkönyvek és tudományos közlemények. Muzeális könyvek.
Különgyűjtemény
Churchill-gyűjtemény, Ottovay László-gyűjtemény, Régi könyves gyűjtemény.
Szolgáltatások
Kölcsönzés, helyben használat, tájékoztatás. Beiratkozás és késedelmi díjak kifizetése a 113-as könyvtári teremben történik. A könyvtártudományi folyóiratok a Folyóirattárban tekinthetők meg. Az olvasótermi férőhelyek száma: 12.
Számítógépes szolgáltatások
A részlegben nem található asztali számítógép, szükség esetén saját laptop wifi segítségével használható. A számítógépes szolgáltatások a szomszédos 214-es teremben vehetők igénybe.   
Fénymásolás
Fénymásolás a nyelv- és irodalomtudományi gyűjteményben (214-es terem) lehetséges.