Navigáció átugrása.

Beiratkozás

1.     A beiratkozás az A/113-as teremben történik. A Könyvtár egyéb szakrészlegeiben csak az olvasói adatok egyeztetése folyik.

2.     A beiratkozási díjakat a Könyvtári szolgáltatások díjszabása tartalmazza (lásd. 18. pont).

3.     A könyvtárhasználónak a beiratkozáskor a következő személyes adatait kell közölnie és igazolnia: név, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, személyi igazolványának vagy útlevelének száma. (1997. évi CXL. törvény, 57. §. 1. bekezdés) A beiratkozás személyesen, a belépési nyilatkozat kitöltésével történik.

4.     Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

5.     Olvasó részéről: érvényes diákigazolvány, érvényes személyi igazolvány és lakcímkártya, nyugdíjas igazolvány, utolsó nyugdíjszelvény, segédkönyv vagy átképzési szerződés.

6.     Kezes részéről: a könyvtárban rendszeresített kezességvállalói nyilatkozat, érvényes diákigazolvány és az önálló jövedelemmel rendelkező kezes személyi igazolványa.

7.     Fogyatékkal élők részéről: személyi igazolvány és fogyatékkal élő igazolvány.

8.     Beiratkozás csak az esetleges korábbi könyv- és pénztartozás rendezése után lehetséges.

9.     A Könyvtár az alapszolgáltatásokat térítés nélkül igénybe vevő könyvtárhasználó személyi adatait beiratkozási díj nélkül regisztrálhatja.

10.  A Könyvtár a beiratkozott vagy regisztrált könyvtárhasználó adatait számítógépen tartja nyilván, s azokat kizárólag belső könyvtári célra használja fel.

11.  A Könyvtár a személyes adatok védelméről az erre vonatkozó jogszabályok szerint köteles gondoskodni.

12.  A személyes adataiban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni a Könyvtárnak.

13.  A beiratkozó vállalja az igényelt szolgáltatások költségeit, a beiratkozási és szolgáltatási díjakat befizeti.

14.  Könyvtári tagnak az nevezhető, aki a beiratkozás feltételeit teljesíti.

15.  A Könyvtár névre szóló olvasójegy (vagy elektronikus szolgáltatási lehetőségekkel felszerelt plasztikkártya) kibocsátásával biztosítja a beiratkozott használó részére a Könyvtár akadálymentes használatát, a díjszabásokban meghatározott feltételek szerint.

16.  Az olvasójegy csak fényképes igazolvánnyal együtt érvényes.

17.  Az olvasójegy más személyre át nem ruházható.

18.  Az olvasójegy elvesztését az olvasó köteles haladéktalanul jelezni.

19.  Az olvasójegy elvesztéséből adódó visszaélésekért a könyvtár nem vállal felelősséget.

20.  Az új olvasójegy költsége az olvasót terheli.

21.  A könyvtári szolgáltatások díjszabása:

 

Szolgáltatás

Térítési díj

Saját hallgató érvényes diákigazolvánnyal

ingyenes

Saját oktató, dolgozó, nyugdíjas

ingyenes

Külső olvasó beiratkozás

2000 Ft

Külső olvasó beiratkozás, 16 éves kortól érvényes diákigazolvánnyal

1000 Ft

Napijegy csak helybenhasználat  

300 Ft

Pedagógus (Heves megyei)

1000 Ft

Közgyűjteményi dolgozó  

ingyenes

Külső olvasó 16 éves kor alatt érvényes diákigazolvánnyal

ingyenes

Külső olvasó 70 éves kor felett

ingyenes

Fogyatékkal élők

ingyenes

Elveszett olvasójegy pótlása

500 ill. 2000 Ft

Késedelmi díj – kölcsönözhető könyv

100 Ft/nap/dok.

Késedelmi díj – CD, DVD, videó

150 Ft/nap/dok.

Késedelmi díj – olvasóterem

300 Ft/nap/dok.