Könyvtári stratégia

Helyzetelemzés

A helyzetelemzés során felmérésre került a könyvtárral kapcsolatos érdekelt szervezetek ésszemélyek köre, SWOT analízis és portfólió analízis készült. Ezek alapján került kialakításra, hogy mely tevékenységekre helyezzük a hangsúlyt, hiszen a könyvtár fejlesztésének mindenrészletét csak folyamatosan megvalósítható tervekkel lehet kialakítani a megfelelő szintre, színvonalra. Az elemzések alapján alakultak ki, illetve módosultak a stratégiai célok.

Stratégiai célok