Társadalomtudomány, történelemtudomány

Munkatársak   
Zay Mária (zaym@ektf.hu), Balla Andrea (andi@ektf.hu), Baláti Judit
Elérhetőség
Líceum, 313-as és 314-es terem
Bejárat: 314-es terem
Tel.: 36/520-400 (2035)  
Nyitva tartás
Hétfőtől péntekig: 7.30 - 18 óra.
A nyitvatartás a szorgalmi időszakra vonatkozik, az ettől eltérő nyitvatartási rendről a könyvtári hírekben tájékozódhat. A 313-as terem tanteremként is szolgál. Ha a teremben órát tartanak, akkor onnan könyvet nem tudunk kiadni. A termek órabeosztása megtekinthető a könyvtárban és a könyvtári honlapon.
Gyűjtemény
Szemiotika, információelmélet, általános lexikonok, muzeológia, gyűjteményes munkák, filozófia, logika, etika, esztétika, vallás, statisztika, politikatudomány, közgazdaság-tudomány, jogtudomány, államigazgatás, hadtudomány, néprajz, üzemgazdaság, logisztika, marketing, reklám, kommunikáció, honismeret, életrajzok, történelemtudomány, művelődéstörténet. A történelem, vallás, etika tanításának módszertana.
Könyvtárunk külső raktárában található dokumentumok kérésre megtekinthetők, illetve kölcsönözhetők. A raktári kéréseket az igénylés napjától számított egy héten belül teljesítjük.
Szolgáltatások
Kölcsönzés, helyben használat, tájékoztatás, számítógépes szolgáltatások, fénymásolás.
Beiratkozás és késedelmi díjak kifizetése a 113-as könyvtári teremben történik. A történelem– és társadalomtudományi folyóiratok a Folyóirattárban tekinthetők meg. Az olvasótermi férőhelyek száma: 50.
Számítógépes szolgáltatások
A gyűjteményben 45 számítógép működik, kettő számítógép kizárólag könyvtári információkeresésre használható (könyvtári katalógus, adatbázisok stb.). Wifi, laptopok használata. Részlegünkben mikrofilmolvasó található.
Fénymásolás
A szakrészlegben működő fénymásoló használatához az Informatikai Szolgáltató Centrumban tölthetik fel diákigazolványukat.