Tanárképzés, természettudományok

Munkatársak   
Ferenczné Oszlánczi Krisztina (kriszta@ektf.hu), Kiss Adrien (kissa@ektf.hu), Király Tatjána (tanya@ektf.hu), Varga István (zsofi2@ektf.hu)
Elérhetőség
Líceum, 112, 113, 114-es termek
Bejárat: 113-as terem
Tel.: 36/520-400 (2197)  [Természettudományi gyűjtemény] és 2183-as mellék [Kölcsönző és Tanárképzési gyűjtemény]
Nyitva tartás
Hétfőtől péntekig: 7.30 - 18 óra.
A nyitvatartás a szorgalmi időszakra vonatkozik, az ettől eltérő nyitvatartási rendről a könyvtári hírekben tájékozódhat. A 112-es terem tanteremként is szolgál, ha a teremben órát tartanak, akkor onnan könyvet nem tudunk kiadni. A terem órabeosztása megtekinthető a könyvtárban és a könyvtári honlapon.
Gyűjtemény
Környezetvédelem, matematika, csillagászat, fizika, kémia, földtudományok, őslénytan, antropológia, növénytan, állattan, orvostudomány, műszaki tudományok, mezőgazdaság, háztartás, vegyészet, borászat, számítástechnika, művészet, sport, földrajz
valamint
lélektan, szociológia, társadalomtudományi módszerek, szociális gondoskodás, gyermek és családvédelem, nevelés általában, iskolapolitika, módszertan, iskoláskor előtti nevelés, iskolai oktatás, iskolán kívüli nevelés, gyógypedagógia, szakképzés, felsőoktatás, szabadidő, játék.
Szolgáltatások
Kölcsönzés, helyben használat, tájékoztatás, számítógépes szolgáltatások, irodalomkutatás, fénymásolás. Beiratkozás és késedelmi díjak kifizetése a 113-as könyvtári teremben történik. A természet- és alkalmazott tudományi folyóiratok a Folyóirattárban tekinthetők meg. Az olvasótermi férőhelyek száma: 76.
Számítógépes szolgáltatások
A gyűjteményben 9 számítógép működik, egy számítógép  kizárólag könyvtári információkeresésre használható (könyvtári katalógus, adatbázisok stb.). Wifi, laptopok használata.
Fénymásolás
A szakrészlegben működő fénymásoló használatához az Informatikai Szolgáltató Centrumban tölthetik fel diákigazolványukat.