Irat- és szakdolgozattár

Munkatárs   
Pallagi Attila (pallagi@ektf.hu)
Elérhetőség
Líceum, 114-es terem
Tel.: 36/520-400 (2150)  
Nyitva tartás
Hétfőtől péntekig: 8 - 16 óra.
A nyitvatartás a szorgalmi időszakra vonatkozik, az ettől eltérő nyitvatartási rendről a könyvtári hírekben tájékozódhat.

Irattári rész
Ide kerülnek azok az iratok, melyeknek az őrzési ideje az irattári terv szerint több mint 5 év. Az alábbi iratokba csak a főiskolával jogviszonyban állók tekinthetnek be külön betekintési engedély birtokában.


Szakdolgozattári rész
Ide kerülnek azok a szakdolgozatok, melyeket a főiskola tanszékei átadtak a Szakdolgozattár részére. A szakdolgozatok évenként kerülnek letárolásra, őrzési idejük jelenleg a szakdolgozat keletkezésétől számított 20 év.
A szakdolgozatok nem kölcsönözhetők, bármilyen úton történő reprodukálásuk tilos.
A szakdolgozatokba az intézménnyel jogviszonyban állók betekinthetnek, amennyiben a dolgozatok nem esnek betekintési tilalom alá (titkosított dolgozatok). A dolgozatokba való betekintés módját az irattár határozza meg.
Az Irat- és szakdolgozattár állománya külső raktárban került elhelyezése. Az iratok bekérés esetén 1-2 nap késéssel (szállítási időtől függően) vehetők át.