Szolgáltatások

Tájékoztatást a különböző szakrészlegekben kérhet vagy keresse a könyvtár munkatársait.

Tájékoztatás a könyvtári szolgáltatásokról

Általános információk

Tel: +36 36 520400/2183
Király Tatjána, könyvtáros
E-mail: tanya@ektf.hu
Varga István, könyvtáros
E-mail: zsofi2@ektf.hu

A Könyvtár használóit ingyenesen megillető alapszolgáltatások:

 1. Könyvtárlátogatás.
 2. A könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helybenhasználata.
 3. Az állományfeltáró eszközök használata (a könyvtári katalógusok, valamint a könyvtári állományról tájékoztató adatbázisok).
 4. Információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól.
 5. A könyvtár az ingyenes szolgáltatásokat igénybe vevő könyvtárhasználónak az adatait beiratkozási díj nélkül regisztrálhatja.
 6. Az előzőekben felsoroltakon kívüli szolgáltatások a könyvtárba való beiratkozással vehetők igénybe. A beiratkozásért a fenntartó döntése alapján beiratkozási díj szedhető.


Beiratkozáshoz vagy napijegy váltásához kötött szolgáltatások:

 1. Dokumentumok helybenhasználata.
 2. Adatbázisok használata (a könyvtár elektronikus katalógusának kivételével).
 3. Szaktájékoztatás.
 4. Kölcsönzés.
 5. Könyvtárközi kölcsönzés.
 6. Előjegyzés.
 7. Hosszabbítás.
 8. Számítógép-használat (a könyvtár elektronikus katalógusának kivételével).
 9. IKT eszközök használata.
 10. Internethasználat.
 11. Saját laptop használata és wifi.
 12. Fogyatékkal élők számára biztosított eszközök és azok használata.
 13. Más könyvtárak dokumentumállományának és szolgáltatásainak elérése

 

 

Helybenhasználat

 1. Valamennyi, a Könyvtár állományában megtalálható dokumentum és dokumentumtípus bármely beiratkozott használó számára, a nyitvatartási idő alatt helyben hozzáférhető.
 2. Csak helybenhasználatra szolgáltatjuk a kurrens és retrospektív periodikumokat, a régi könyvek különgyűjteményét, CD-ROM-okat, adatbázisokat, szoftvereket, mikrofilmeket, hanglemezeket valamint a szakdolgozatokat, TDK dolgozatokat.
   

Kölcsönzés


 

Előjegyzés

Hosszabbítás

Könyvtárközi kölcsönzés

A könyvtár részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében. Könyvtárközi kölcsönzés keretében a Könyvtár olyan dokumentumokat bocsát a könyvtárhasználók rendelkezésére, melyek állományából hiányoznak és nem találhatók meg a város könyvtáraiban sem. A Könyvtár beiratkozott olvasói a nyitvatartási időben személyesen kezdeményezhetnek könyvtárközi kérést. A hazai és külföldi könyvtárakból kért dokumentumokra a kölcsönadó könyvtár szabályai és feltételei vonatkoznak. A könyvtárak folyóiratokat nem kölcsönöznek, folyóiratcikkekről csak másolat kérhető. A belföldi kérések teljesítésének időtartama kb. 1-2 hét, a külföldről teljesített kéréseké kb. 1 hónap. Külföldi rendelés esetén nem lehet a kérést visszamondani. Kölcsönzési idő hosszabbítás a szolgáltató könyvtár feltételei szerint lehetséges, a lejárati idő előtt 3 nappal.
A belföldről történő kölcsönzés jelenleg ingyenes, a nemzetközi kölcsönzés díja kötetenként 4500 Ft.
A könyvtárközi kölcsönzés költségeit a főiskola vállalja a főiskolával hallgatói vagy közalkalmazotti jogviszonyban álló könyvtárhasználók esetében. Minden más könyvtárhasználó a költségeket maga vállalja, és számla ellenében kifizeti azt.
A dokumentum elvesztése vagy megrongálása esetén a szolgáltató könyvtár által megszabott ár a kérő olvasót terheli.
A könyvtár dokumentumállománya könyvtárközi kölcsönzés útján igénybe vehető. A Könyvtár könyvtárközi kölcsönzés keretében sem kölcsönöz szakdolgozatot, kéziratot, TDK dolgozatot. A kért dokumentum megérkezéséről a kérőt azonnal értesítjük az általa megadott elérhetőségein.
 

Beiratkozás

1.     A beiratkozás az A/113-as teremben történik. A Könyvtár egyéb szakrészlegeiben csak az olvasói adatok egyeztetése folyik.

2.     A beiratkozási díjakat a Könyvtári szolgáltatások díjszabása tartalmazza (lásd. 18. pont).

3.     A könyvtárhasználónak a beiratkozáskor a következő személyes adatait kell közölnie és igazolnia: név, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, személyi igazolványának vagy útlevelének száma. (1997. évi CXL. törvény, 57. §. 1. bekezdés) A beiratkozás személyesen, a belépési nyilatkozat kitöltésével történik.

4.     Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

5.     Olvasó részéről: érvényes diákigazolvány, érvényes személyi igazolvány és lakcímkártya, nyugdíjas igazolvány, utolsó nyugdíjszelvény, segédkönyv vagy átképzési szerződés.

6.     Kezes részéről: a könyvtárban rendszeresített kezességvállalói nyilatkozat, érvényes diákigazolvány és az önálló jövedelemmel rendelkező kezes személyi igazolványa.

7.     Fogyatékkal élők részéről: személyi igazolvány és fogyatékkal élő igazolvány.

8.     Beiratkozás csak az esetleges korábbi könyv- és pénztartozás rendezése után lehetséges.

9.     A Könyvtár az alapszolgáltatásokat térítés nélkül igénybe vevő könyvtárhasználó személyi adatait beiratkozási díj nélkül regisztrálhatja.

10.  A Könyvtár a beiratkozott vagy regisztrált könyvtárhasználó adatait számítógépen tartja nyilván, s azokat kizárólag belső könyvtári célra használja fel.

11.  A Könyvtár a személyes adatok védelméről az erre vonatkozó jogszabályok szerint köteles gondoskodni.

12.  A személyes adataiban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni a Könyvtárnak.

13.  A beiratkozó vállalja az igényelt szolgáltatások költségeit, a beiratkozási és szolgáltatási díjakat befizeti.

14.  Könyvtári tagnak az nevezhető, aki a beiratkozás feltételeit teljesíti.

15.  A Könyvtár névre szóló olvasójegy (vagy elektronikus szolgáltatási lehetőségekkel felszerelt plasztikkártya) kibocsátásával biztosítja a beiratkozott használó részére a Könyvtár akadálymentes használatát, a díjszabásokban meghatározott feltételek szerint.

16.  Az olvasójegy csak fényképes igazolvánnyal együtt érvényes.

17.  Az olvasójegy más személyre át nem ruházható.

18.  Az olvasójegy elvesztését az olvasó köteles haladéktalanul jelezni.

19.  Az olvasójegy elvesztéséből adódó visszaélésekért a könyvtár nem vállal felelősséget.

20.  Az új olvasójegy költsége az olvasót terheli.

21.  A könyvtári szolgáltatások díjszabása:

 

Szolgáltatás

Térítési díj

Saját hallgató érvényes diákigazolvánnyal

ingyenes

Saját oktató, dolgozó, nyugdíjas

ingyenes

Külső olvasó beiratkozás

2000 Ft

Külső olvasó beiratkozás, 16 éves kortól érvényes diákigazolvánnyal

1000 Ft

Napijegy csak helybenhasználat  

300 Ft

Pedagógus (Heves megyei)

1000 Ft

Közgyűjteményi dolgozó  

ingyenes

Külső olvasó 16 éves kor alatt érvényes diákigazolvánnyal

ingyenes

Külső olvasó 70 éves kor felett

ingyenes

Fogyatékkal élők

ingyenes

Elveszett olvasójegy pótlása

500 ill. 2000 Ft

Késedelmi díj – kölcsönözhető könyv

100 Ft/nap/dok.

Késedelmi díj – CD, DVD, videó

150 Ft/nap/dok.

Késedelmi díj – olvasóterem

300 Ft/nap/dok.