CAMBRIDGE JOURNALS

A Cambridge Journals a Cambridge University Press szolgáltatása, mintegy 350 lektorált és magas impakt faktorú egyetemi folyóiratot, több mint 6 millió oldalnyi információt tartalmaz a humán-, társadalom- és természettudományok köréből. Kiemelt területek: alkalmazott tudományok, környezetvédelem, mezőgazdaság, orvostudomány, történelem, nyelvészet, politikatudomány és a nemzetközi kapcsolatok. 

Útmutatók, segédletek

EISZ-információ

Az előfizetett folyóiratok betűrendes és tematikus listája