EISZ - Elektronikus Információszolgáltatás

Az EISZ korábban az oktatási tárca, jelenleg a 1079/2012. (III. 28.) kormányhatározattal szabályozott nemzeti program alapján nemzetközi és magyar információforrások használatát teszi lehetővé a felsőoktatás hallgatói, oktatói és kutatói, valamint a nonprofit kutatóintézetek számára.

Elérhető adatbázisok

Akadémiai Kiadó folyóiratai
Az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelenő kiadványok több mint 40 tudományág legfrissebb eredményeit mutatják be a nukleáris kémiától a mikrobiológián át a nyelvtudományig. A felhasználók számára több mint 60 folyóirat érhető el 1998-tól napjainkig. A 38 hazai impakt faktoros folyóiratból 22 itt jelenik meg.
 
Akadémiai Kiadó szótárai
A szolgáltatás az Akadémiai Kiadó nagy- és szakszótárait, valamint lexikonjait tartalmazza.

EBSCO
Az EBSCO Publishing EBSCOhost Web szolgáltatása bibliográfiai és teljes szövegű adatbázisokat kínál.

JSTOR
Teljes szövegű folyóirat-adatbázis, melynek öt különböző gyűjteménye érhető el főiskolánkról. Az adatbázis archívum jellegű, azaz a folyóiratok indulásától kezdve a néhány legfrissebb évfolyam kivételével tartalmazza a teljes állományt. Kurrens számok tehát általában nincsenek az adatbázisban, kiadónként változóan 0-5 éves időtartamot kell várni az egyes legújabb évfolyamok felkerülésére.

MathSciNet
Absztraktokat és bibliográfiai adatokat tartalmazó matematikai adatbázis. Több mint 2 millió tételt és több mint 1,4 millió eredeti cikkekhez való közvetlen összeköttetést (linket) tartalmaz a több mint 1900 folyóiratból. A bibliográfiai adatokat az 1800-as évek elejétől tartalmazza.

Science Direct
A Science Direct az Elsevier tudományos kiadó teljes szövegű és bibliográfiai szolgáltatása. Fő profilja a természettudományos, műszaki és orvosi folyóiratok nyomtatott és elektronikus formában való terjesztése. 2500 teljes szöveggel elérhető folyóiratot tartalmaz.

Springerlink
Közel 2600 folyóirat érhető el 1997-től teljes szöveggel, többek között az alábbi tudományterületeken: élettudományok, kémia, földtudományok, számítástechnika, orvostudomány, fizika és csillagászat, műszaki tudományok, környezetvédelem, jogtudomány, közgazdaságtan, társadalomtudomány.

Web of Science (WoS)
A világon a legismertebb és legjobban használt hivatkozási, illetve bibliográfiai adatbázis. Interdiszciplináris, heti frissítéssel közreadott anyagai a tudomány egész területére kiterjednek. Tudományos szempontok szerint rendszerez, lehetővé teszi a tudománymetriai méréseket és a szerzői hivatkozások feltárását. Három fő területe:
Arts & Humanities Citation Index (bölcsészettudományi és művészeti index)
Science Citation Index Expanded & SciSearch (természet- és műszaki tudományos index)
Social Sciences Citation Index & Social SciSearch (társadalomtudományi index)