Helyismereti memóriajáték

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

  • A vetélkedő fontosabb témakörei: Eger történelmi múltja, Műemlékek Egerben, A vizek városa, Eger mint iskolaváros, Eger az irodalomban, Egri főpapok, A Bükki Nemzeti Park, Heves megye természeti és , kulturális értékei, Heves megye néprajza stb.
  • Az internetes vetélkedő 18 fordulóból áll, minden fordulóban 20 kérdést teszünk fel, amelyek egy-egy témakört dolgoznak fel.
  • A kérdések egyszerű választásos tesztkérdések, amelyeket elektronikusan kell egy webes felületen megoldani. Minden kérdéssorozat 4 hétig lesz elérhető.
  • A kérdések eredményes megoldásához megadjuk a felhasználható szakirodalmat. Az online források linkjei, illetve a beszkennelt szövegek erről a honlapról érhetők el. A szükséges művek megtalálhatók az iskolai könyvtárakban, az Eszterházy Károly Főiskola Könyvtárában (Egészségház u. 4.), valamint a Bródy Sándor Megyei Könyvtárban. Természetesen a megoldáshoz egyéb nyomtatott szakirodalom (lexikonok, történeti munkák stb.) és webes információforrások (pl. wikipédia, Magyar Elektronikus Könyvtár stb.) is felhasználhatók.
  • Minden forduló után a legjobb megoldást (illetve a legjobbak közül kisorsolt pályázót) díjazzuk, az összesített versenyben a legjobb három diák kap értékes jutalmat. Az összesített eredményhirdetésre szeptember végén kerül sor.
  • FONTOS! Kérjük, hogy a teszteknél töltse ki a kérdések elején található adatokat (neve, iskolája neve, saját email-címe), amelyekkel azonosíthatjuk a résztvevőket. A tesztek lementhetők és kinyomtathatók, de a végleges kitöltés során ne lépjen ki addig a tesztből, amíg nem válaszolt az összes kérdésre.
  • További információ az alábbi telefonszámon, illetve email-címen kérhető:
    (36) 520-400/2074-es mellék vagy tibor.gal@ektf.hu.