A pályázat

TAMOP-3.2.4/08/1-2009-0022
"Tudásdepó-Expressz" – A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési
szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében – Könyvtárhasználók
igényeinek hatékonyabb kielégítését célzó szolgáltatás-fejlesztés
nevű pályázat

A projekt címe:

Oktatást és tanulást támogató elektronikus Szakkönyvtári Partner Portál
(e-SZAPPORT)

Célunk egy elektronikus portál kialakítása, amelyen keresztül elérhetővé válnak a konzorcium szolgáltatásai a közoktatás feltételeinek javítására. Közös adatbázis, oktatást támogató szolgáltatások, képzések kialakítására kerül sor kettős feladattal:

  • módszertani háttértámogatást nyújtani a közoktatási intézmények számára;
  • a használók felé céltudatosan közvetíteni a digitális írástudás elemeit és a helyismerethez kapcsolódó szak információkat.

Fontos célkitűzésünk a régióbeli iskolai könyvtárak még erőteljesebb bevonása a módszertani munkába és a kommunikációs csatornákba. Fokozni kívánjuk ezzel az egész életen át tartó tanulás módszertani és
tananyagellátását, valamint a könyvtárosok és a használók képességeit az elektronikus tanulás terén. A későbbiekben más iskolai könyvtárak csatlakozását is szorgalmazzuk, akár a teljes Észak-Magyarországi
Régióra kiterjedve.
Megvalósításra kerül a többnyelvű portálfelület kialakítása, az adatbázis létrehozása és feltöltése a partnerek könyvtári állományával.
A projekt eredményeként várhatóan növekszik a térségben az egész életen át tartó tanulás legfontosabb bázisa, az elektronikus tanulás számossága és minősége, és az iskolai könyvtárak állományának elérhetősége.

A konzorcium felépítése:

  • Eszterházy Károly Főiskola (konzorciumvezető)
    • Központi Könyvtár
    • Gyakorló Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény könyvtárai
  • Neumann János Középiskola és Kollégium
  • Heves Megyei Levéltár
  • Egri Hittudományi Főiskola

Támogatás összege: 88 556 077 Ft
Támogatás mértéke: 100 %