Helybenhasználat

  1. Valamennyi, a Könyvtár állományában megtalálható dokumentum és dokumentumtípus bármely beiratkozott használó számára, a nyitvatartási idő alatt helyben hozzáférhető.
  2. Csak helybenhasználatra szolgáltatjuk a kurrens és retrospektív periodikumokat, a régi könyvek különgyűjteményét, CD-ROM-okat, adatbázisokat, szoftvereket, mikrofilmeket, hanglemezeket valamint a szakdolgozatokat, TDK dolgozatokat.