HUMANUS - Humántudományi Tanulmányok és Cikkek Adatbázisa

A HUMANUS igyekszik hozzáférhetővé tenni és szolgáltatni a humántudományok magyar vonatkozású tanulmányainak és cikkeinek bibliográfiai adatait, a kezdetektől napjainkig.

Az adatbázis magyar vonatkozásúnak tekinti azt a tanulmányt vagy cikket, amely az alábbi feltételek közül legalább egynek eleget tesz:

  • magyarországi folyóiratban, évkönyvben vagy tanulmánykötetben jelent meg;
  • magyar nyelvű;
  • magyar a szerzője;
  • témája a magyar kultúrával, művészettel kapcsolatos.

A bibliográfiai tételek ugrópontot is tartalmaznak a teljes szöveghez, ha az elektronikusan archivált változat a feldolgozás pillanatában hozzáférhető.

A HUMANUS, a MATARKA és az EPA adatbázisok közös keresőfelülettel is rendelkeznek.

Elérése: http://ehm.ek.szte.hu/ehm