Irányadó jogszabályok

1. §

 1. 3/1975. (VIlI. 17.) KM-PM együttes rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról
 2. 1992. évi XXXIII. többször módosított törvény a közalkalmazottak jogállásáról
 3. 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
 4. 60/1998. (III. 27.) kormányrendelet a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról
 5. 217/1998. (XII. 30.) kormányrendelet (módosítva a 280/2001. (XII. 26.) és 318/2005. (XII. 26.) kormányrendeletekkel) az államháztartás működési rendjéről
 6. 6/2001. (I. 17.) kormányrendelete a könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről
 7. 73/2003. (V. 28.) kormányrendelet az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerről
 8. 117/2004. (IV.28.) Korm. Rendelet a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 38. §-ának (5) bekezdésében szabályozott szabad felhasználás esetében a nyilvánosság egyes tagjaihoz való közvetítés és a számukra történő hozzáférhetővé tétel módjának és feltételeinek meghatározásáról
 9. 2011. június 11-én hatályba lépett a mozgóképről szóló 2004 . évi II . törvény, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításról szóló 2011. évi LX. törvény, amely a MaNDA létrehozásáról intézkedik
 10. 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról
 11. 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
 12. 120/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről