Navigáció átugrása.

Jövőkép és küldetésnyilatkozat

Küldetésnyilatkozat:

Az oktatás támogatása kutatási-oktatási, információs, kulturális és szociális tevékenységek révén, valamint az IKT (információs és kommunikációs technológiák) felelős, hozzáértő és megbízható alkalmazásával. Mindezt azzal a céllal, hogy az oktatás minősége és ezzel együtt, a használók nyeresége értékelhető és érzékelhető módon növekedjen.

 

Jövőkép:

Elsődleges cél az Eszterházy Károly Főiskola egyetemmé válásának elősegítése, az egyetemi könyvtár feltételeinek megteremtése, az egyetemi igények kiszolgálása, kutatási és fejlesztési tevékenységek információval való magas színvonalú ellátása. Az olvasási, információkeresési és digitális kompetenciák fejlesztése révén a könyvtár nélkülözhetetlen szerepet tölt be a formális oktatás, valamint a nem formális és informális tanulás támogatásában, az intézmény tudás- és tudomány-disszeminációs tevékenységében.

Feladatunk a könyvtári rendszer részeként, nyilvános szakkönyvtárként a nyilvánosságra hozott információ, a felhalmozott tudás, valamint műveltség egyenlő esélyű hozzáférhetővé tétele. Minőségi közszolgáltatás nyújtása hagyományos könyv- és tudástárként, információs adatbázisokkal és elektronikus dokumentumokkal, a legkorszerűbb szolgáltatási formákkal, valamint  megfelelő kompetenciákkal rendelkező szakemberekkel.

Az elmúlt félévben elért eredmények, elindított folyamatok hatékony és következetes folytatása méltó támogatást nyújt az Intézmény céljainak eléréséhez, a magas színvonalú felsőoktatási tevékenység biztosításához. Hozzájárulunk ahhoz, hogy az Intézmény oktatói, hallgatói és dolgozói a minőségi oktató- és kutatómunka mellett a könyvtár közösségi tereiben egyetemi polgároknak érezhessék magukat, kielégíthessék intellektuális kíváncsiságukat. Megerősödött regionális szerepünknek megfelelően kitárjuk a Líceum kapuit minden érdeklődő előtt, korosztálytól függetlenül.

Mindezt a jövőben is korszerű gyűjteménnyel, virtuális és online szolgáltatásokkal, a sokoldalúan tájékozott munkatársak segítségével kívánjuk elérni.

Eger, 2015. november 27.

                                                                                              Ferenczné Oszlánczi Krisztina

                                                                                                  mb. könyvtári főigazgató