A Könyvtár alaptevékenysége

9. §

 

 1. Felsőoktatási szakkönyvtári tevékenység
 2. Alapfeladatai:
 1. Tevékenységével, személyzetével és eszközeivel az intézményben folyó oktató, kutató, kulturális (és minden egyéb) tevékenység információs igényeit elégíti ki.
 2. Biztosítja a szakirodalmi dokumentációs ellátást, részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében.
 3. Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza, és rendelkezésre bocsátja.
 4. Az állományfejlesztési munkában folyamatosan figyelemmel kíséri a főiskolán folyó oktatás és kutatás szakirodalom- és tananyagszükségletét, felméri az oktatási egységek erre vonatkozó igényeit, és a rendelkezésre álló pénzügyi kereteken belül törekszik ezek minél teljesebb kielégítésére.
 5. A fölöslegessé vált és megrongálódott dokumentumok kivonása.
 6. Tájékoztatás a Könyvtár gyűjteményéről és szolgáltatásairól.
 7. Az országos és a nemzetközi könyvtári ellátás rendszerének szolgáltatásainak közvetítése a használókhoz.
 8. A szakirodalomról való teljes körű tájékoztatás biztosítása.
 9. Dokumentumok kölcsönzése és helyben használatának biztosítása.
 10. Könyvtárközi kölcsönzés szolgáltatás.
 11. Irodalomkutatás, bibliográfiák, adatbázisok készítése, építése.
 12. Támogatja az intézmény hallgatóit, oktatóit, dolgozóit a szakirodalom használatának elsajátításában, az önálló ismeretszerzéshez szükséges jártasság és készség megszerzésében.
 13. A Könyvtár IKT eszközeinek szolgáltatása és használatukban való jártasság megszerzésének segítése a használók igényeinek megfelelően.
 14. A Könyvtár gyűjteményét és szolgáltatásait népszerűsítő rendezvények szervezése.
 15. Tudományos jellegű szakmai kutatómunka végzése.
 16. Szakmai tapasztalatcserék, konferenciák szervezése.
 17. Az informatikus könyvtáros szakon tanuló hallgatók gyakorlati képzésének elősegítése.
 1. A Könyvtár kiegészítő tevékenységének feladatai:
 1. Elősegíti az intézményi információk megosztását, terjesztését.
 2. Az egri és Eger környéki iskolai könyvtárosok könyvtárszakmai támogatása.
 3. Helyet ad oktatási és kulturális tevékenységeknek.
 4. Nemzetközi, országos és helyi tanácskozások, rendezvények lebonyolításához helyiségeit biztosítja.
 5. Módszertani segítség nyújtás a gyakorló iskolák könyvtárainak működéséhez.
 6. Együttműködés a Líceum Kiadó tevékenységével.