A Könyvtár célja, küldetése

8. §

 

 1. Az információs és tudásalapú társadalom korában a Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum olyan felsőoktatási tudományos szolgáltató nyilvános könyvtárként definiálja magát, amely az adott kor legfejlettebb információtechnikai és információtechnológiai tudását és eszközeit integrálva saját tevékenységébe, magas szervezettségű tudástárával a főiskolai tudásközvetítés információs centrumaként
 • illeszkedve az országos oktatási és könyvtári rendszerbe, nyitott a felelősségteljes együttműködésre, minden tevékenységében olyan magas színvonalú, minőségi munkát produkál, hogy részese lehessen uniós, az országos, és helyi fejlesztési tervek és programok teljesítéséből fakadó előnyöknek,
 • hozzájárul a főiskolai lét magvát jelentő szakmai minőség fejlesztéséhez, az intézményben folyó tevékenységekhez szükséges dokumentumok/információk, valamint az intézményben keletkezett tudások gyűjtésével, feldolgozásával, rendezésével, szétsugárzásával és megőrzésével gazdagítja az intézmény tudásvagyonát és az egyetemes tudást, s ezzel a Főiskola és Könyvtára működéséről, teljesítményéről szolgáltat információt, jelentős mértékben járulva hozzá imázsuk megteremtéséhez, eredményeik elismertetéséhez, a felsőoktatási intézmények rangsorában való minél előkelőbb helyezésének,
 • minden tevékenységében és minden szolgáltatásával segíti és szolgálja használóinak a digitális kultúra által támasztott követelményekhez való alkalmazkodását, miközben támogatja a magas szintű olvasási készséget kívánó tevékenységeket az egyes emberek jobb gazdasági, társadalmi esélyei, kulturáltsági és életvezetés-adaptációs készségeinek fejlesztése érdekében,
 • Eger és az észak-magyarországi régió iránti elkötelezettsége okán minden tevékenységében törekszik az együttműködésre az itt működő szervezetekkel, intézményekkel, vállalatokkal stb. az itt élő emberek jobb életminősége, lehetőségei, esélyei érdekében,
 • a Könyvtár munkatársainak szakmai felkészültségével, nyitottságával, folyamatos képzésre és önképzésre való hajlandóságával, szakmai és intézmény iránti elkötelezettségével, valamint szervezeti kultúrájával, a könyvtár olyan magas színvonalú működését teszi lehetővé, amely minőségével bizonyítja, hogy a könyvtár az információs társadalom alapintézménye, a felsőoktatási intézmény nélkülözhetetlen, szerves része, munkájával hozzá tud járulni régiója jobb életlehetőséginek megteremtéséhez, így a modern könyvtári környezet – épület berendezés, technikai felszerelés – megteremtése, a könyvtár működtetése és a munkatársak képzésének támogatása az intézmény, a régió, s az információs társadalom létérdeke.
 1. A Könyvtár funkciója
 1. Elsődleges funkció:

felsőoktatási könyvtári funkció

 1. Egyéb funkciók:
 • a kutatás és a tudományos munka elősegítése
 • szakkönyvtári funkciók ellátása (elsősorban pedagógiai területen a tanárképzés támogatására)
 • nyilvános könyvtári feladatok ellátása
 • információközvetítési funkció
 • kulturális funkció
 • használóképzési funkció