Navigáció átugrása.

Könyvtári stratégia

Helyzetelemzés

A helyzetelemzés során felmérésre került a könyvtárral kapcsolatos érdekelt szervezetek ésszemélyek köre, SWOT analízis és portfólió analízis készült. Ezek alapján került kialakításra, hogy mely tevékenységekre helyezzük a hangsúlyt, hiszen a könyvtár fejlesztésének mindenrészletét csak folyamatosan megvalósítható tervekkel lehet kialakítani a megfelelő szintre, színvonalra. Az elemzések alapján alakultak ki, illetve módosultak a stratégiai célok.

Stratégiai célok

  • A könyvtári látogatottság (fizikai és elektronikus) növelése az alábbiak tükrében:
  • Teljes körű könyvtári támogatás a tanárképzéshez és a doktori iskolákhoz.
  • A megújult használói igények összegyűjtése és a szolgáltatások ehhez való igazítása.
  • A szolgáltatások és igények összehangolása más főiskolai rendszerekkel (NEPTUN stb.).
  • A főiskola polgárainak képzése a változó könyvtári szolgáltatások használatára.
  • Az intézményünkben elérhető adatbázisok használati mutatójának javítása, ezzel együtt a tudományos munka és kutatás elősegítése.
  • Az MTMT rendszerének teljes körű elfogadtatása és használtatásának támogatása.
  • Az oktatási környezet befogadása és megújítása, olyan módon hogy a könyvtár elsősorban oktatási környezetként kapjon lehetőséget, így támogathassa az oktatást infrastrukturálisan, kreatív módon és szociálisan egyaránt.