A legfontosabb működési feltételek, a működés forrásai

4. §

  1. A fenntartó biztosítja a Könyvtár számára a rendeltetésszerű működéshez szükséges elhelyezést és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő számú szakmai személyzetet, valamint a könyvtári gyűjtemény és elektronikus adatbázis folyamatos gyarapításának feltételeit. A működéshez szükséges felszerelések, eszközök folyamatos korszerűsítése elengedhetetlen feltétele az alapító okiratban megfogalmazott feladatoknak. A szolgáltatások minőségének fenntartásához és fejlesztéséhez alapvető feltétel a könyvtár vezetőjének és dolgozóinak részvétele szakmai továbbképzéseken és tapasztalatcseréken.
  2. A Könyvtár számlaszáma
  1. A Könyvtár nem rendelkezik önálló számlaszámmal.
  2. Fenntartó számlaszámát vezető pénzintézet:

Neve: Magyar Államkincstár

Címe: 3300 Eger, Eszterházy tér 5.

Számlaszám: 10035003-01426713-00000000