Restaurált kötetek a régi könyves gyűjteményben

A főiskolai könyvtár régi könyves gyűjteménye elsősorban az államosítás során felszámolt szerzetesi és iskolai, illetve magánkönyvtárak köteteiből áll. Az 1949-ben megalakult egri Pedagógiai Főiskola könyvtárosai a bibliotéka gyűjtőkörébe tartozó könyveket kezdetben a Népkönyvtári Központtól, majd az Országos Széchényi Könyvtártól, annak Könyvelosztójától, illetve a Fölöspéldány Központtól kapták. Később ajándékozás és vásárlás útján került a gyűjteménybe néhány kötet.

Az 1850 előtt megjelent köteteket összegyűjtő régi könyves állomány mintegy 2000 művet tartalmaz, zömmel 1801 és 1850 közötti kiadványokat, 282 kötet a 18. századból, kilenc pedig a 17. századból származik. Legkorábbi könyvünk egy párizsi kiadású Justinianus-kötet 1562-ből.   

A könyvek tartalmilag szinte valamennyi tudományterületet felölelik. Különösen gazdag a történettudományi és a teológiai állomány, valamint a magyar és világirodalmi klasszikus szerzők által írt művek, de találhatunk a gyűjteményben több természettudományi munkát és tankönyvet is.

A művelődéstörténeti vagy helytörténeti szempontból legértékesebb kötetek digitalizálása is elindult, a Líceum Kiadóval együttműködve pedig reprintek megjelentetését is vállalja a könyvtár. Mikes Kelemen törökországi leveleinek 1794-es kiadása 2011-ben jelent meg hasonmás kiadásban.

A restaurált könyveinket is magában foglaló régi könyves különgyűjtemény a Líceum épületében található (214-es terem). A régi könyvek megtekintéséhez kérje a könyvtárosok segítségét.

A Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum már több alkalommal részt vett a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt pályázatokon. Saját forrásaink és kapott támogatás felhasználásával már több könyvünk állományvédelmét sikerült megoldanunk. A gyűjtemény köteteinek restaurálása mellett lehetőségünk nyílt arra is, hogy a könyvek állagát szakszerű tisztítással megóvjuk. A restaurálást és a tisztítást a Pannoniusz Műhely munkatársai végezték, az ő szakszerű közreműködésükkel sikerült újjávarázsolnunk régi könyveinket. A bemutatott fényképek jelentős részét is Juhász János restaurátor készítette.

Alábbi virtuális kiállításunk a főiskolai könyvtár restaurált könyvei közül válogat. A kötetek elsősorban a régi könyves gyűjteményből valók, de néhány újabb kiadású hely- vagy intézménytörténeti munkát is bemutatunk.