SAGE JOURNALS

A SAGE Humanities and Social Science (HSS) 554 folyóiratot gyűjt össze a humán- és társadalomtudományok területéről 1999-től napjainkig. A folyóiratok meghatározó része lektorált, magas impakt faktorú tudományos forrás.

Kiemelt szakterületek: üzleti tudományok, kommunikáció, oktatás, politika és nemzetközi kapcsolatok, pszichológia, szociológia.

Az adatbázis 2015. december 31-ig érhető el.

Az előfizetett folyóiratok betűrendes és tematikus jegyzéke itt tekinthető meg.