A szabályzat hatálya

7. §

Jelen szabályzat hatálya kiterjed a Könyvtár vezetőjére, dolgozóira, valamint a Könyvtár szolgáltatásait igénybe vevőkre.