Navigáció átugrása.

Tájékoztatás a könyvtári szolgáltatásokról

Általános információk

Tel: +36 36 520400/2183
Király Tatjána, könyvtáros
E-mail: tanya@ektf.hu
Varga István, könyvtáros
E-mail: zsofi2@ektf.hu

A Könyvtár használóit ingyenesen megillető alapszolgáltatások:

 1. Könyvtárlátogatás.
 2. A könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helybenhasználata.
 3. Az állományfeltáró eszközök használata (a könyvtári katalógusok, valamint a könyvtári állományról tájékoztató adatbázisok).
 4. Információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól.
 5. A könyvtár az ingyenes szolgáltatásokat igénybe vevő könyvtárhasználónak az adatait beiratkozási díj nélkül regisztrálhatja.
 6. Az előzőekben felsoroltakon kívüli szolgáltatások a könyvtárba való beiratkozással vehetők igénybe. A beiratkozásért a fenntartó döntése alapján beiratkozási díj szedhető.


Beiratkozáshoz vagy napijegy váltásához kötött szolgáltatások:

 1. Dokumentumok helybenhasználata.
 2. Adatbázisok használata (a könyvtár elektronikus katalógusának kivételével).
 3. Szaktájékoztatás.
 4. Kölcsönzés.
 5. Könyvtárközi kölcsönzés.
 6. Előjegyzés.
 7. Hosszabbítás.
 8. Számítógép-használat (a könyvtár elektronikus katalógusának kivételével).
 9. IKT eszközök használata.
 10. Internethasználat.
 11. Saját laptop használata és wifi.
 12. Fogyatékkal élők számára biztosított eszközök és azok használata.
 13. Más könyvtárak dokumentumállományának és szolgáltatásainak elérése